Teibl Roko ežeras


Teibl Roko ežeras
Sp Tebl Ròko ẽžeras Ap Table Rock Lake L JAV (Misūrio v-ja)

Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė.